دانلود فیلمهای مستند علوم غریبه ، فیلم احضار روح ، فیلم برون فکنی ، فیلم جادوگران ، دانلود رایگان فیلم ، متافیزیک ، عرف

ارسال ایمیل گروهی از طریق سرویس Oempro

+   محمدیان ; ۸:٢٥ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۸

فیلمهای مستند علوم غریبه از سایت گنج رایگان

فیلمهای مستند علوم غریبه

  اطلاعات بیشتر در سایت

www.ganjerayegan.com


 
 

برای اولین بار در ایران مستند کمپانیهای بزرگ دنیا در مورد ذهن و متافیزیک و ماورا

توسط  شرکت فروغ مهر

مجموعه کامل همه فیلمهای مستند در یک پکیج

شامل 36  مستند با زیر نویس فارسی و 38 مستند به زبان اصلی

 فیلم‌های مستند با زیر نویس فارسی

 

فرشتگان شیاطین و فراماسونها

ANGELS DEMONS AND FREEMASONS

فرشتگان، شیاطین و فراماسونها

توطئه واقعی، وجود فراماسونها در دنیای واقعی

 

زیر نویس فارسی

مستند فضا

SPACE

 

مستند فضا

 

زیر نویس فارسی

 

ذهن فرای ماده

MIND OVER THE MATTER

 

ذهن فرای ماده

 

زیر نویس فارسی

 

آموزش مدیتیشن و ذن

ZEN AND MEDITATION

 

آموزش مدیتیشن

آموزش ذن

1500 تومان

مولانا و رقص سماع

MOWLANA

مولانا و رقص سماع

اندیشه های مولانا جلال الدین محمد رومی

1500 تومان

کلیسای آینه های مقدس

COSM

کازم (کلیسای آینه های مقدس)

این فیلم دعوتی است به انعکاس و رشد هارمونی شخصی

زیر نویس فارسی

کازم

COSM

 

کازم (کلیسای آینه های مقدس)

این فیلم دعوتی است به انعکاس و رشد هارمونی شخصی

 

زیر نویس فارسی

اسرار علوم خفیه از دیدگاه جادوگران

THE MAGICIANS : SECRET OF THE OCCULT

 

اسرار علوم خفیه از دیدگاه جادوگران

 

زیر نویس فارسی

جهنم قلمرو شیطان

HELL : DEVILS DOMAIN

جهنم قلمرو شیطان

مستندی درباره جهنم در ادیان مختلف

 

زیر نویس فارسی

جهان زیبا  رویای انیشتین

THE ELEGANT UNIVERSE : EINSTEINS DREAM

جهان زیبا، رویای انیشتین

 

زیر نویس فارسی

بعد یازدهم

WELCOME TO THE 11TH DIMENSION

به بعد یازدهم خوش آمدید

زیر نویس فارسی

تعادل سازی چاکراها و انرژی های بدن و ارتباط با انرژی های کیهانی

SPIRITUAL TRUTHS

حقایق معنوی

دوبله

تعادل سازی چاکراها و انرژی های بدن و ارتباط با انرژی های کیهانی

دوبله

 

مستندی جالب در مورد نظریه رشته ایی

THE ELEGANT UNIVERSE : STRINGS THE THING

جهان زیبا

مستندی جالب در مورد نظریه رشته ایی

 

زیر نویس فارسی

 

ادراکات فراحسی  رویاها  و فجایع

ESP , DREAMS AND DISASTERS

ادراکات فراحسی، رویاها  و فجایع

پیش بینی حقیقی تاریخ توسط انسانهایی که ادراکات فراحسی دارند

 

زیر نویس فارسی

دروازه هایی به جهان دیگر

GATEWAYS TO THE OTHERWORLD

دروازه هایی به جهان دیگر

پاسخی به عمیق ترین سوالی که بشر از خود پرسیده است

 

زیر نویس فارسی

خدا از گذشته تا حال  از حال تا آینده

A HISTORY OF GOD

تاریخ خدا

خدا از گذشته تا حال، از حال تا آینده

 

زیر نویس فارسی

اسرار علوم خفیه از دیدگاه دانشمندان

THE SCIENTISTS : SECRETS OF THE OCCULT

اسرار علوم خفیه از دیدگاه دانشمندان

 

زیر نویس فارسی

جادوی سلیمان

THE MAGICK OF SOLOMON

جادوی سلیمان

جادوی سلیمان و مراسم جادوگریشان از زبان یک جادوگر واقعی

زیر نویس فارسی

رمز موسی

THE MOSES CODE

رمز موسی

در مورد اسرار اولین نام خداوند و استفاده آن در زندگی

زیر نویس فارسی

برهنه بر خاکستر

NAKED IN ASHES

برهنه بر خاکستر

هند، یک میلیارد جمعیت و 13 میلیون مرد مقدس و

کنکاش در عمیق ترین اسرار زندگی (یوگی های تبت)

زیر نویس فارسی

شیطان شاهزاده تاریکی

SATAN , PRINCE OF DARKNESS

شیطان شاهزاده تاریکی

مستندی بسیار زیبا در مورد تاریخ شیطان و حقیقت شیطان

و شیطان در آیین های مختلف  

زیر نویس فارسی

ساحره ها

WITCHES

ساحره ها

همه چیز در مورد ساحره ها

زیر نویس فارسی

آرزوی یک طلسم

WISH ON A SPELL

آرزوی یک طلسم

در مورد طسم کردن و جادوگری باستانی در دنیای مدرن

 

زیر نویس فارسی

انسان در آستانه پیشرفت کوانتوم، نیروهای ذهن و جهان از طریق کوانتوم

THE VOICE

ندا

انسان در آستانه پیشرفت کوانتوم، نیروهای ذهن و جهان از طریق کوانتوم

زیر نویس فارسی

فضای روح

SPIRIT SPACE

فضای روح (فضای معنوی)

سفری به آگاهی شما، پنجره ایی به سمت اکنون

زیر نویس فارسی

اسرار خدا

THE SECRET THINGS OF GOD

اسرار خدا

رمز گشایی گنجهایی که برای شما نگه داشته شده اند

زیر نویس فارسی

رمز گشایی گنجهایی که برای شما نگه داشته شده‌اند

SCIENCE OF SOUL

دانش روح

توضیح نظریه پایان جهان در سال 2012

بازشدن چشم سوم و هوشیاری عظیم

 

زیر نویس فارسی

اسرار ذهن

SECRETS OF THE MIND

اسرار ذهن

مستندی از تازه ترین نتایج عجیب بدست آمده از ذهن انسان

زیر نویس فارسی

زمین متولد می‌شود

EARTH IS BORN

زمین متولد می‌شود

 

زیر نویس فارسی

بازگشت به آغاز

BACK TO THE BEGINNINGS

بازگشت به آغاز

داستان خلقت جهان

 

زیر نویس فارسی

بیگانگان کجا هستند

WHERE ARE THE ALIENS

بیگانگان کجا هستند

 

زیر نویس فارسی

جهان ، سیارات و زندگی چگونه شروع شدند

ORIGINS : HOW LIFE BEGAN

جهان، سیارات و زندگی چگونه شروع شدند

14 میلیارد سال تکامل کیهانی

 

زیر نویس فارسی

ذهن کوانتومی خدا

QUANTUM MIND OF GOD

ذهن کوانتومی خدا

معنای وجود و توضیح علمی خدا

 

زیر نویس فارسی

مراسم جادو

THE RITES OF MAGICK

مراسم جادو

آموزش عملی مراسم جادوگری سلیمان

 

زیر نویس فارسی

تجربیات نزدیک به مرگ

NEAR

مستند نزدیک (تجربیات نزدیک به مرگ)

 

زیر نویس فارسی

تله پاتی

TELEPATHY

تله پاتی

 

زیر نویس فارسی

 
 

 

The Magicians : Secrets of the Occult

اسرار علوم خفیه از دیدگاه جادوگران

The Scientists :Secrets of the Occult

اسرار علوم خفیه از دیدگاه دانشمندان

Witches

ساحره ها

ARTmind

هنر ذهن

the brain

مغز

Angels Good or Evil

فرشته ها، خوب یا بد

A History of God

تاریخ خدا

The Science of The Secret

علم راز

Unknown Powers

قدرتهای ناشناخته

The Spirit of the Serpent

روح مار

Dark Mirror of Magic

آینه تاریک جادو

The Moses Code

رمز موسی

Spirit Space

فضای روح

Wish on s Spell

آرزوی یک طلسم

Secrets of the Serpent

اسرار مار

Science of Soul

علم روح

The Cross of THOTH

صلیب تات

Secret of the Wild Child

راز کودک وحشی

Mind of a serial Killer

ذهن یک قاتل زنجیره ایی

The Secret Thing of God

اسرار خدا

ESP , Dreams and Disasters

ایی اس پی، رویاها و فجایع

COSM

کازم (کلیسای آینه های مقدس)

Satan , Prine of Darkness

شیطان شاهزاده تاریکی

Hell :The Devils Domain

جهنم، قلمرو شیطان

 Lost Worlds ,12 parts

جهان های گم شده

Healing the Luminous Body :The Way of SHAMAN

شفای بدن تابناک، روش شامان ها

Quantum Mind of God

ذهن کوانتومی خدا

Eisteins big Idea

ایده بزرگ انیشتن

Einstein Revealed

اسرار انیشتن

Naked in Ashes

برهنه بر روی خاکستر

Trust 22

حقیقت 22

Secrets of the Mind

اسرار ذهن

Gateways to the Otherworld

دروازه هایی به جهان دیگر

Gnosis , the secret of solomons temple revealed

عرفان، اسرار فاش شده معبد سلیمان

Angels , Demons and freemasons

فرشتگان، شیاطین و فراماسونها

Unknown Force

نیروهای ناشناخته

Craftwise , Talismans

جادو، طلسمات

The spiritual World

جهان روحانی

The Rites of Magick

مراسم جادو

The Magick of Solomon

جادوی سلیمان

Cracking the Code of Life

رسوخ به رمز حیات

Keys to the CODE

کلیدهای رمز

Tarot , Kabbalah and Oracles

تاروت، کابالا و غیبگویان

Ghost in your Genes

روح در ژن های شما

The order of the Alchemists

محفل کیمیاگران

Quantum Astrology

طالع بینی کوانتومی

Pass it on

بده بعدی

The Voice

ندا

Walking Between Worlds

قدم زدن بین جهانها

Earth is Born

زمین متولد می شود

Where Are The Aliens

بیگانگان کجا هستند

Back to the Beginnings

بازگشت به آغاز

How Life Began

زندگی چگونه آغاز شد

The Elegant Universe - Einstein's Dream

جهان زیبا – رویای انیشتن

Welcome to the 11th Dimension

به بعد یازدهم خوش آمدید

The Elegant Universe - String's the Thing

جهان زیبا – نظریه رشته ای چیست

Beginners Guide To Yoga

راهنمای مبتدیان به یوگا

UFOs Then and Now, Cause for Alarm

موجودات فضایی

Murder at Stonehenge

کشتار اسکاتلند

Is It Real, Super Human Powers

آیا نیروهای مافوق انسانی حقیقت دارند

Secrets of The Pharohs

اسرار فرعون

Devil's Bible

انجیل شیطان

Sacred Planet

سرزمین مقدس

Secrets of Street Magician

اسرار جادوگران خیابانی

Spiritual Truths

حقایق معنوی

 

مستندهای زبان اصلی

Tarot , Kabbalah and Oracles

تاروت، کابالا و غیبگویان

Ghost in your Genes

روح در ژن های شما

کشف عامل جدید اپی ژنتیک در ژن ها و ...

Gnosis

the secret of solomons temple revealed

عرفان ، اسرار فاش شده معبد سلیمان

 اسراری که سالهاست از گوش ما مخفیست

Healing the Luminous Body

The Way of SHAMAN

شفای بدن تابناک ، روش شامان ها

فاش نمودن اسرار شامان ها

Unknown Force

نیروهای ناشناخته

آزمودن حدود بدن، ذهن و روح

Craftwise , Talismans

جادو، طلسمات

سفری علمی به دنیای طلسمات

Keys to the CODE

کلیدهای رمز

سمبل های استفاده شده در جوامع مخفی

The spiritual World

جهان روحانی

کنفرانسی در مورد حقایق جهان پنهان

و روح انسان

Eisteins big Idea

ایده بزرگ انیشتن

فهم معادله ای که جهان را تغییر داد

Trust 22

حقیقت 22

چگونه رویاها را به حقیقت بپیوندیم

Mind of a serial Killer

ذهن یک قاتل زنجیره ایی

استفاده از علم برای درک و پیش بینی قتلها

Haunted Hotel

هتل شبح زده

The Cross of THOTH

صلیب تات

حقیقت پنهان در پشت سمبلی بزرگ

Secret of the Wild Child

راز کودک وحشی

داستان فاش کننده جینی کودکی 13 ساله

Secrets of the Serpent

اسرار مار

The Spirit of the Serpent

روح مار

Unknown Powers

قدرتهای ناشناخته

شما نیز این نیرو را دارید

The Science of The Secret

علم راز

تکنیکهای باستانی و مدرن قانون جذب

Cracking the Code of Life

رسوخ به رمز حیات

اسرار ژنتیک انسانی

Einstein Revealed

اسرار انیشتن

سفر به مغز و ذهن انیشتن

The order of the Alchemists

محفل کیمیاگران

در مورد جوامع مخفی در دنیای امروز

Quantum Astrology

طالع بینی کوانتومی

علم ، روح و مکان ما در چرخه های تاریخ

Pass it on

بده بعدی

Beginners Guide To Yoga

راهنمای مبتدیان به یوگا

UFOs Then and Now, Cause for Alarm

موجودات فضایی

Walking Between Worlds

قدم زدن بین جهانها

همه ما موجوداتی غیر طبیعی هستیم

Murder at Stonehenge

کشتار اسکاتلند

Devil's Bible

انجیل شیطان

Secrets of The Pharohs

اسرار فرعون

Is It Real, Super Human Powers

آیا نیروهای مافوق انسانی حقیقت دارند

Sacred Planet

سرزمین مقدس

Secrets of Street Magician

اسرار جادوگران خیابانی

ARTmind

هنر ذهن

قدرت شفاگری هنر مقدس

The Brain

مغز

کشف اسرار پیچیده ترین ماشین جهان: مغز

LOST WORLDS

جهان های گمشده

حلقه اول: معبد شوالیه ها، اورشلیم عیسی، اولین مسیحی ها

حلقه دوم: آتلانتیس، امپراطوری رامسس دوم، ابرشهر باستانی آتن

حلقه سوم: شهرهای مخفی بمب اتم، کلان شهر هیتلر، پناهگاههای مخفی چرچیل

حلقه  چهارم: دراکولای حقیقی، اسکاتلند شیردل، پاگانه

 
     
 

 

فیلمهای مستند زیر نویس فارسی هر فیلم 2500 تومان (حداقل سفارش 4 فیلم)

فیلمهای بدون زیرنویس هر فیلم 600 تومان (حداقل سفارش 10 فیلم)

اکسیر تمام فیلمهای مستند زیر نویس فارسی به صورت یکجا با تخفیف ویژه 60000 تومان

اکسیر تمام فیلمهای زبان اصلی به صورت یکجا 15000 تومان

پکیج کامل تمام فیلمهای مستند هم زیر نویس فارسی و هم زبان اصلی 75000 تومان

 

 

 
 
  قیمت در سرتاسر کشور: 75000 (هفتاد و پنج هزار تومان)

+   محمدیان ; ۱:٤٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸۸

به پرشین بلاگ خوش آمدید

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com

+   پرشین بلاگ ; ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir